หน้าแรก / โปรโมชัน /

อิ่มคุ้ม ข้าว น้ำ หนม

จำหน่ายเฉพาะ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 11:00 – 16:00 น.

หมายเหตุ :

  • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ยังไม่รวมค่าบริการ 10% เมื่อรับประทานที่ร้าน
  • สำหรับรับประทานที่ร้านเท่านั้น

⏳ระยะเวลา ; 1 ก.พ. 65 – 30 มิ.ย. 65⏳

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 690 2555 หรือ Line@LAEM **

    สำรองที่นั่ง


    แหลมเจริญซีฟู้ด : โทร. 02-690-2555 เดลิเวอรี่ กด 1 , บริการลูกค้า กด 2