หน้าแรก / โปรโมชัน /

Special Set

เซ็ต   955.- (3 เมนู เลือก Step 2 – 4 อย่างละ 1 เมนู)
เซ็ต  1,115.- (3 เมนู เลือก Step 1 – 3 อย่างละ 1 เมนู)
เซ็ต 1,495.- (4 เมนู เลือก Step 1 – 4 อย่างละ 1 เมนู)

🎯Add on ราคาพิเศษใน Stepที่ 5 เพิ่มอีก 1 เมนู

หมายเหตุ :

 • ราคาข้างต้นเป็นราคาต่อชุด เลือกหมวดละ 1 รายการ
 • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • งดร่วมรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดทุกประเภท
 • สำหรับทานที่ร้านและสั่งกลับบ้าน
 • เฉพาะสาขาสัมมากร รังสิตคลอง 2 และ เดอะแจ๊ส วังหิน
 • ภาพประกอบเพื่อการโฆษณา
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

⏳ระยะเวลา : 1 ส.ค. 66 – 31 ต.ค. 66⏳

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 690 2555 หรือ Line@LAEM **

  สำรองที่นั่ง


  แหลมเจริญซีฟู้ด : โทร. 02-690-2555 เดลิเวอรี่ กด 1 , บริการลูกค้า กด 2