หน้าแรก / โปรโมชัน /

Special Set

เซ็ต   949.- (3 เมนู เลือก Step 2 – 4 อย่างละ 1 เมนู)
เซ็ต  1,104.- (3 เมนู เลือก Step 1 – 3 อย่างละ 1 เมนู)
เซ็ต 1,499.- (4 เมนู เลือก Step 1 – 4 อย่างละ 1 เมนู)

🎯Add on ราคาพิเศษใน Stepที่ 5 เพิ่มอีก 1 เมนู

========================
รับฟรี ! น้ำเก๊กฮวย 1 แก้ว/เซ็ต/บัตรสมาชิกแหลมเจริญซีฟู้ดที่ลงทะเบียนออนไลน์

เมื่อรับประทานที่ร้านเท่านั้น( จำกัด 1 แก้ว/บัตร )
========================

หมายเหตุ :

  • ราคาข้างต้นเป็นราคาต่อชุด เลือกหมวดละ 1 รายการ
  • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • งดร่วมรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดทุกประเภท
  • สำหรับทานที่ร้านและสั่งกลับบ้าน เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
  • ภาพประกอบเพื่อการโฆษณา
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

⏳ระยะเวลา ; 2ก.พ.66 – 30 เม.ย.66 ⏳

** สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 690 2555 หรือ Line@LAEM **

    สำรองที่นั่ง


    แหลมเจริญซีฟู้ด : โทร. 02-690-2555 เดลิเวอรี่ กด 1 , บริการลูกค้า กด 2