หน้าแรก/Delivery / Beverrage คลายร้อน

ยกขบวนข้าวผัด

Beverrage คลายร้อน
👍น้ำเก๊กฮวย
👍อัญชันมะนาว
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาที่ร่วมรายการ

📌ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

    สำรองที่นั่ง